Dr n. med. MARCIN WIŚNIEWSKI Specjalista Chirurg-Szczękowo-Twarzowy
Lekarz medycyny, lekarz stomatolog

slideshow

Dr n. med. Marcin Wiśniewski urodził się w Warszawie.

  • Specjalista chirurg szczękowo-twarzowy
  • Lekarz medycyny
  • lekarz stomatologi

Do marca 2011 roku nauczyciel akademicki, adiunkt Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii Iinstytutu Stomatologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Obecnie - lekarska praktyka prywatna: chirurgia ortognatyczna i implantologia.

Uczestnik, organizator i wykładowca licznych profesjonalnych kursów, kongresów i szkoleń krajowych oraz zagranicznych.

Odbył staże zagraniczne w klinikach chirurgii szczękowo-twarzowej, w tym 6-cio miesięczny staż

Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Szpital AZ Sint Jan w Bruggii, w Belgii.

W swojej praktyce zawodowej ukierunkowany na leczenie kostnych wad zgryzu w zakresie chirurgii ortognatycznej, chirurgii estetycznej oraz implantologii stomatologicznej.

Członek krajowych i międzynarodowych towarzystw chirurgów czaszkowo-szczękowo-twarzowych:

©2014  Marcin Wiśniewski    Projekt i wykonanie: Inforpol NET